دوشنبه 14 آبان‌ماه سال 1386

 

لینک زر مربوط به فیلمی از لامبورجینی است.برای دانلود کلیک کنید.

http://www.tuninglinx.com/videos/top-gear-videos/004-top-gear-lamborghini-murcielago-lp640.wmv

لینک زیر مربوط به فیلمی از DBR9  است برای دانلود آن روی لینک کلیک کنید.

http://www.tuninglinx.com/videos/top-gear-videos/082-top-gear-aston-martin-dbr9.wmv

لینک زیر مربوط به  فیلمی از اتومبیل مورد علاقه من، مرسدس بنز اس ال ار مکلارن است.

http://www.tuninglinx.com/videos/top-gear-videos/064-top-gear-mclaren-slr-oslo-part1.wmv

لینک زیر مربوط به مسابقه اتومبیلهای پر قدرت است.برای دانلود فیلمش کلیک کنید.

http://www.tuninglinx.com/videos/top-gear-videos/102-top-gear-aston-gt3-rs-superleggera-part1.wmv

لینک زیر مربوط به علاقه مندان به ماشین آمریکایی و هنر نمایی با آنهاست:

http://www.tuninglinx.com/videos/top-gear-videos/081-top-gear-bridal-limo-jump.wmv

لینک زیر مربوط به واژگونی اتومبیلی در سرعت زیاد است:

http://www.tuninglinx.com/videos/top-gear-videos/062-top-gear-high-speed-roll.wmv

لینک زیر مربوط به اتومبیل فرمول یک و علافه مندان بدانهاست.فیلم را دانلود کنید:

http://www.tuninglinx.com/videos/top-gear-videos/034-top-gear-toyota-f1-car-indoors.wmv